Вие сте тук

Мисия

Фондация “КОРЕН” споделя мисията да намира място на природата в градовете и да допринася за развитието на нова устойчива култура в България и на глобално ниво.

Дейностите ни се стремят да разработват, утвърждават, развиват и реализират различни стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие в областите на архитектурата, земеделието, образованието и културата.

Нашите проекти имат за цел да популяризират икономическите, социалните и екологичните предимства на модели, които опазват, развиват и подобряват природните ресурси, ландшафта, биологичното разнообразие и качеството на живот на хората.

В основата на нашата работа стои осъществяването на сътрудничества с природозащитни и екологични организации, университети, държавни, областни и общински органи, както и със сродни на Фондацията организации.