Вие сте тук

Споделено компостиране

Фондация КОРЕН - Проект - Споделено компостиране - Програма Европа 2020

Първи стъпки за създаване на система за споделено компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда

Проект на Фондация "Корен", с основен партньор Столична община - Район “Слатина” и партньор София Тех парк АД, осъществен с финансовата подкрепа на Програма “Европа” 2020 г. на Столична община.

Природата е част от нас така, както ние сме част от нея.
Съвместният проект “Първи стъпки за създаване на система за споделено компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда” има за цел да създаде и предостави достъп до европейски модели на системи за споделено компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда.

Как? Чрез две основни дейности. Ще започнем с проучване на добрите практики и примери, свързани с качественото оползотворяване на органичния отпадък градска среда в няколко европейски държави (Белгия, Италия, Словения и България) и ще изготвим подробен доклад, който да предоставя препоръки, отнесени както към всеки отделен гражданин, така и към професионалистите от екипа на Столична община. Те ще могат да послужат за вземане на мерки в изграждането на система за разделно събиране на органичен отпадък.

Като втора стъпка ще изградим и позиционираме споделени компостери (дървени контейнери за органичен отпадък) с вертикални градини на територията на община “Слатина” и “София Тех Парк”. Чрез тези компостери и градини, хората, които живеят и работят в района, ще бъдат ангажирани с добре представените добри практики, създаващи пример за устойчив живот в градска среда.

Фондация КОРЕН - Проект - Споделено компостиране - Програма Европа 2020

С осъществяването на този проект целим повишаването на информираността и ангажираността на гражданите към наложителната нужда от ефективни практики при преработката на всекидневния отпадък . Чрез следването на добрия пример ще допринесем за намаляването на депонираните битови отпадъци и подобряването на качеството на почвите и зелените площи в града.

Реализирането на споделени компостери на двете стартови локации ще ни даде реална възможност да изпробваме реакцията на гражданите и степента им на ангажираност в процеса на рециклиране. Тази стъпка ще разкрие потенциала и несигурностите в проекта, както и ще разясни каква система за разделно събиране на органичен отпадък е най-приложима в България на база на съществуващата инфраструктура и активността на гражданите.

Фондация КОРЕН - Проект - Споделено компостиране - Програма Европа 2020

Компостирането е натурален процес, при който съществуващите микро и макро организми в средата разграждат органичната маса и я превръщат в хумусоподобен материал. То е ключова част от градската екология, както и начин за значително подобряване на структурата и богатството на почвата. Въпреки това, не винаги е лесна задача да поддържаш личен компост в границите на дома си. Вярваме, че споделянето на тази задача и съвместната ни дейност ще помогне за ангажирането на гражданите с проблемите, свързани със здравето на почвата и занижените показатели за продуктивна среда за растенията в града.

Скоро очаквайте още подробности около развитието на проекта.

Фондация “КОРЕН” споделя мисията да намира място на природата в градовете и да допринася за развитието на нова устойчива култура в България и на глобално ниво.
Дейностите ни се стремят да разработват, утвърждават, развиват и реализират различни стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие в областите на архитектурата, земеделието, образованието и културата.
Нашите проекти имат за цел да популяризират икономическите, социалните и екологичните предимства на модели, които опазват, развиват и подобряват природните ресурси, ландшафта, биологичното разнообразие и качеството на живот на хората.

Фондация КОРЕН - Партньор - Столична община - Район “Слатина”
Фондация КОРЕН - Партньор - София Тех парк АД
Фондация КОРЕН - Партньор - Програма “Европа” 2020 г. на Столична община
Фондация КОРЕН - Програма “Европа” 2020 г. на Столична община