Вие сте тук

Екология с отворен код

(Open Source Ecology)

Съчетавайки циклите на пермакултурата и технологията ние възнамеряваме да осигурим нормални условия за човешки живот и в същото време да бъдем загрижени пазители на Земята, използвайки ресурсите ѝ по устойчив начин и стремейки се към правилно съжителство. Отвореното споделяне на информация (open source information - Информация с Отворен Код) е като подарък, който ни дава възможност да произвеждаме индустриални продукти на локална основа, използвайки отворен дизайн (open source design - Дизайн с Отворен Код) и дигитално симулиране (digital fabrication). Това ни освобождава от нуждата да участваме в разточителството на масовата икономика и ни дава възможност сами да произвеждаме необходимата ни технология. Нашата визия е за дребни, независими и земеделски ориентирани икономики, като средство за трансформиране на обществото, решаване на световни проблеми и развитие на свободата.

Марчин Якубовски представя проекта Отворена Екология
ПЛАТФОРМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛОБАЛНИ СЕЛИЩА - Предговор