Вие сте тук

Жан Пен - силата на компоста

Жан Пен - силата на компоста

Жан Пен (Jean Pain / 1930- 1981) е френски изобретател, който създава биоенергийна система на основата на компостирането. Системата нагрява вода до 60 градуса по Целзий с дебит от 4 литра в минута, която се използва за отопление и битови нужди. Дестилира метан (биогаз), който може да се използва за готвене, производство на ел. енергия и захранване на автомобил. Крайният продукт от процеса, който трае между 12- 20 месеца (зависи от околната среда), е чист биотор.

Методът на Жан Пен

Посредством метода, 2 членно семейство може да задоволява повечето от енергийните си нужди. Създаване и затваряне с глина на купчина (3 м. висока и 6 м. широка ) с материал за компост от малки клони, листа, треви и др. Сместа се надробява и навлажнява, след което се оставя да преседи 2 месеца. След това с част от материала се пълни стоманен резервоар с капацитет от 4 куб литра (3/4 от него се запълват), който се затрупва с компоста. Херметически затвореният резервоар, намиращ се в центъра на инсталацията е свързан чрез тръби с друг подходящ за събиране на метан резервоар. Жан Пен използва метана за готвене и производство на електроенергия. Той също така подхранва лек автомобил. Пен изчислява, че 10 килограма начален компост ще доставя газ, еквивалентен на един литър бензин.

Отнема около 90 дни, за да се произведе 500 куб. метра газ - достатъчно, за да поддържа две фурни и три газови котлона в продължение на една година. Както и генератор с мощност от 100 W.

Следва публикуване на подробна информация.

Категории: